پلتفرم بیزینس پابلیشر
چگونه «فوربس» انقلاب روزنامه نگاری فرامدرن را پایه ریزی می کند؟ ۱۷ دی ۱۳۹۷

چگونه «فوربس» انقلاب روزنامه نگاری فرامدرن را پایه ریزی می کند؟

این ابزار جدید Bertie نام دارد و خروجی مقالات مطبوعات را قوی تر سازماندهی می کند. درواقع این ابزار یک نسخه امتحانی از مقالات مورد نظر کاربران ارائه می کند که به راحتی امکان پاکسازی دارند و نیازی به نوشتن مقاله کامل و ادیت نیز وجود ندارد. این سیستم به شدت مورد استقبال فوربس قرار گرفته است.