پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی منابع انسانی پنجشنبه 25 فرودین ماه 1401 در تهران برگزار می‌گردد.
۲۲ فروردین ۱۴۰۱

پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی منابع انسانی پنجشنبه ۲۵ فرودین ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌گردد.

پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی منابع انسانی به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دکتر جواد محجوب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مدیران و مشاورین منابع انسانی اعلام کرد که این انجمن افتخار دارد در پنجمین گرامی‌داشت روز ملی منابع انسانی به صورت مجازی و حضوری در خدمت مدیران و متخصصین این حرفه در […]