پوستر
۲۰ تیر ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

ویژگیهای یک پوستر خوب

به مناسبت برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی - پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده از یک موضوع، درباره یک رویداد یا واقعه خاص است که جهت اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه، ارایه می شود.