پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
۰۴ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.