پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» ۰۴ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.