پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت درگذشت دکتر عادل آذر/ رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت درگذشت دکتر عادل آذر/ رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت درگذشت دکتر عادل آذر/ رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مرحوم عادل آذر، دل در گرو رشد و آبادانی کشور داشت دکتر اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی درگذشت دکتر عادل آذر، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را تسلیت گفت.