چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی
برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاد دانشگاهی ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاد دانشگاهی

چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی و فعالان این حوزه، 27 تیر ماه با حضور رئیس جهاد دانشگاهی، معاون مطبوعاتی امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این دانشگاه برگزار شد.