چگونه یک ایمیل بی‌نقص بنویسیم
چگونه یک ایمیل بی‌نقص بنویسیم؟ ۲۳ آبان ۱۳۹۷
کارشناسان پاسخ می‌دهند:

چگونه یک ایمیل بی‌نقص بنویسیم؟

مرکز نگارش دانشگاه Chapel Hill کارولینای شمالی، توصیه می‌کند که ذکر تاریخ دقیق انجام کارها در این نامه‌های اداری، گامی دیگر در جهت بهتر تنظیم کردن آنهاست. برای نمونه، در نامه بنویسید که موضوع مورد نظر را، روز بعد و به طور حضوری به اطلاع مدیرتان خواهید رساند و یا قرار یک تماس تلفنی در این مورد را برای تاریخی مشخص بگذارید.