کارگزار روابط عمومی
کتاب «مدیریت پاسخگویی در روابط عمومی» منتشر شد 25 دسامبر 2018
برای نخستین بار در ایران؛

کتاب «مدیریت پاسخگویی در روابط عمومی» منتشر شد

انتشارات کارگزار روابط عمومی برای نخستین بار در ایران، کتاب «مدیریت پاسخگویی در روابط عمومی»، تالیف مهدی باقریان در 360 صفحه منتشر و روانه بازار کرد.