کاندیدای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
صدای رسای فقرا در دولت و نظام خواهم بود 23 اکتبر 2018
شریعتمداری:

صدای رسای فقرا در دولت و نظام خواهم بود

محمد شریعتمداری کاندیدای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دوره سیاستگذاری آمرانه به پایان رسیده است گفت: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود.