گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نویسنده کتاب ارتباطات سیاسی درگذشت

دکتر پرویز علوی که تا سال ۱۳۹۰ در گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تدریس می کرد درگذشت.