گروه مجلات همشهری
واگذاری پرابهام گروه مجلات همشهری ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

واگذاری پرابهام گروه مجلات همشهری

واگذاری تمام نشریات گروه مجلات همشهری به یک چهره کمترشناخته شده بنام علی رزاقی بهار بازتاب زیادی در شبکه‎های اجتماعی داشت.