گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد
شاخص رقابت‌پذیری جهانی: ایران رتبه ۸۹ بین ۱۴۰ کشور 20 اکتبر 2018

شاخص رقابت‌پذیری جهانی: ایران رتبه ۸۹ بین ۱۴۰ کشور

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین برآورد خود از رقابت‌پذیری کشورها ۱۴۰ کشور را در ۱۲ شاخص با هم مقایسه کرده است. با در نظر گرفتن امتیاز کلی، آمریکا، سنگاپور و آلمان اول تا سوم هستند و ایران در رتبه ۸۹ قرار دارد.