گزارش روزنامه‌ ایران
چاره اندیشی برای ایران فردا ۰۵ آبان ۱۳۹۷

چاره اندیشی برای ایران فردا

گزارش روزنامه‌ ایران از آنچه جمعی از استادان علوم اجتماعی در دیدار با رئیس‌جمهوری مطرح کردند. (چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ | شماره‌ ۶۹۰۸)