گزارش های مستند گویاست: وضعیت بحرانی اینترنت در ایران علی رغم تکذیب مسوولان
۱۴ مرداد ۱۴۰۱

گزارش های مستند گویاست: وضعیت بحرانی اینترنت در ایران علی رغم تکذیب مسوولان

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// گذشته از مشکلات عدیده ای که طی هفته های اخیر، به یک باره و برای چندین ساعت بخشی از شبکه اینترنت کشور را با قطعی کامل مواجه کرده است، تداوم اختلال های آزاردهنده در دسترسی به اینترنت به رویه ای جاری تبدیل شده است که اساسا توسط مسوولان تکذیب می شود.