گفت و گوی تلفنی معاون اعتباری و حقوقی بانک رفاه کارگران با مشتریان
گفت و گوی تلفنی معاون اعتباری و حقوقی بانک رفاه کارگران با مشتریان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفت و گوی تلفنی معاون اعتباری و حقوقی بانک رفاه کارگران با مشتریان

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// به منظور تکریم و پاسخگویی به سوالات مشتریان، ارتباط مستقیم تلفنی معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران در امور اعتباری و حقوقی، فراهم شده است.