یادمان استاد میرزابابا مطهری نژاد
نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در سمنان برگزار می شود 24 سپتامبر 2018

نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در سمنان برگزار می شود

نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران و اولین رویداد روابط عمومی استان سمنان همراه با یادمان استاد میرزابابا مطهری نژاد، نهم مهرماه سالجاری در سمنان برگزار خواهد شد.