یکصد شغل برتر کانادا
۱۶ مهر ۱۳۹۷

بازاریابی و روابط عمومی در بین یکصد شغل برتر کانادا در سال ۲۰۱۸

در لیست یکصد شغل برتر کانادا در سال 2018، مدیر بازاریابی و روابط عمومی شماره 10 در این فهرست است. این گزارش نشان می دهد که میزان رشد کارکنان در 5سال گذشته درحوزه روابط عمومی و بازاریابی، 49 درصد بوده که درصد قابل ملاحظه ای است.