انتصاب سرپرست اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین‌اجتماعی  پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم–|| طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان منصوب شد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، در متن حکم صادر شده از سوی دکتر میرهاشم موسوی آمده است: نظر به […]

انتصاب سرپرست اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین‌اجتماعی

 پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم|| طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، در متن حکم صادر شده از سوی دکتر میرهاشم موسوی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و امور استانها، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی منصوب می‌شوید.