پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// نقش روابط عمومی در توسعه و ارتقا شعار سال در رادیو گفتگو

 پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

نقش روابط عمومی در توسعه و ارتقا شعار سال در رادیو گفتگو

چهارمین برنامه نقش روابط عمومی در توسعه و ارتقا شعار سال در رادیو گفتگو پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ به صورت زنده و با حضور اساتید ارتباطات، آقایان دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر علیرضا امیرپور و اقای مهندس تنگشیر با اجرای کارشناس مجری برنامه  استاد امیر خدابخش از رادیو گفتگو پخش خواهد شد.این برنامه در مورد تبیین شاخص های تولید،اشتغال و دانش بنیان (شعار سال مقام معظم رهبری) و نقدی بر عملکرد قوای سه گانه در گفتگو با اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.این سلسله برنامه که نخستین آن در حوزه دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد بود در تاریخ اول اردیبهشت ماه اجرا شد.