در پایان ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۹۸ کمیته روابط عمومی هیات استان اصفهان رتبه نخست را در میان هیات های استانی به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ورزشی ایران، بر اساس ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی از روابط عمومی هیات های استانی با توجه به آیتم های مختلف پوشش و انعکاس اخبار مربوط به هیات و در ادامه ارتباط با رسانه ها، برگزاری دوره ها و نشست های خبری مختلف و دیگر موضوعات، روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان با مدیریت داود کیانی با کسب امتیاز کامل رتبه نخست کشور را کسب کرد.