مهندس سید علی میربابائی به سمت سرپرست اداره روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، طی حکمی از سوی دکتر صابر گلکاری رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مهندس سید علی میربابائی به سمت سرپرست اداره روابط عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال جاری طی جلسه ای با حضور معاونین برنامه­ریزی و پشتیبانی، پژوهشی، روسای بخش های تحقیقاتی و مدیران پژوهشگاه ضمن تشکر از زحمات خانم دکتر اکرم صادقی که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود، مهندس سیدعلی میربابائی به سمت سرپرست اداره روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.

در این مراسم دکتر گلکاری مهندس میربابائی، را فردی توانمند و دارای سوابق ارزنده در عرصه روابط عمومی معرفی و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون در انجام وظایف محوله نمود.

گفتنی است طی حکمی جداگانه از سوی دکتر صابر گلکاری، خانم دکتر اکرم صادقی به سمت دبیر کمیته پیشنهادات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.