زمانی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی

 

سود سپرده بانکی همواره به عنوان مامنی برای کسب بازدهی بدون ریسک برای  سرمایه گذاران مطرح  بوده است و رسوب منابع در بانک ها و موسسات اعتباری، انگیزه سرمایه گذاری در تولید و اشتغالزایی را از بین برده است. مسعود بهمنی راد گفت:تنها در تعداد معدودی از اقتصادهای دنیا شاهد نرخ سود سپرده دو رقمی می باشیم که تمامی این کشورها با مشکل تورم بالا دست و پنجه نرم می کنند و عملا نرخ سود واقعی به دلیل تورم بالا منفی می باشد. تصمیمات دو سال اخیر بانک مرکزی در راستای ماه شمار کردن نرخ سود سپرده بانکی و هدایت نرخ سود از طریق بازار بین بانکی در کنار بهبود وضعیت بانک ها از منظر درآمدهای غیرمشاع (رشد درآمدهای کارمزدی بانک ها) اثرات مثبت خود را در ترازنامه بانک ها نشان داده است. بطوریکه تقریبا در تمامی بانک های بزرگ و اثرگذار کشور شاهد مثبت شدن اسپرد (حاشیه سود) عملیاتی و خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می باشیم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد:گشایش های احتمالی و چشم انداز مثبت مذاکرات هسته ای سبب رکود در تمامی بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس شده است و این می تواند به عنوان موقعیتی مناسب برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی و هدایت منابع به تولید تلقی شود. از جمله پیشنهاداتی که می توان در این برهه زمانی برای بهبود وضعیت عملیاتی بانک ها مطرح نمود محدود نمودن پرداخت سود سپرده به سپرده های بزرگ و جلوگیری از رشد نقدینگی در اثر پرداخت نرخ سود سپرده بانکی بالا می باشد. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی به عنوان رقیب همیشگی بازار سرمایه امکان هدایت نقدینگی به این بازار و کسب منفعت سیستم بانکی از طریق واگذاری سهام موجود در پرتفوی بورسی آنها وجود خواهد داشت.