روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد: سازمان صدا و سیما بر اساس برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته مناظرات انتخاباتی را درروز‌های تعیین شده دوشنبه ۱۷، جمعه ۲۱ و سه شنبه ۲۵ خرداد انجام می‌دهد. پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد: سازمان صدا و سیما بر اساس برنامه‌ریزی قبلی […]

روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد: سازمان صدا و سیما بر اساس برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته مناظرات انتخاباتی را درروز‌های تعیین شده دوشنبه ۱۷، جمعه ۲۱ و سه شنبه ۲۵ خرداد انجام می‌دهد.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد: سازمان صدا و سیما بر اساس برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته مناظرات انتخاباتی را درروز‌های تعیین شده دوشنبه ۱۷، جمعه ۲۱ و سه شنبه ۲۵ خرداد انجام می‌دهد.

پیشتر نیز سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی در اعتراضی گفت: بی‌نظمی در برنامه‌ریزی پخش مناظرات انتخاباتی، نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در کشور است.