دکتر حسین باغ شیخی دانش آموخته ی دکترای مدیریت ارتباطات رسانه – تقویت جایگاه روابط‌عمومی در چارت نهادها وسازمانها با توجه بر این اصل مهم و اثرگذار موردتاکید است. چرا که روابط ایشان با عموم مردم در عصر جدید از طریق فضای مجازی صورت می گیرد پس تعریف جایگاه رسانه های نوین در روابط‌عمومی نوین دقت […]

دکتر حسین باغ شیخی دانش آموخته ی دکترای مدیریت ارتباطات رسانه – تقویت جایگاه روابط‌عمومی در چارت نهادها وسازمانها با توجه بر این اصل مهم و اثرگذار موردتاکید است. چرا که روابط ایشان با عموم مردم در عصر جدید از طریق فضای مجازی صورت می گیرد پس تعریف جایگاه رسانه های نوین در روابط‌عمومی نوین دقت نظر بسیار بالایی می خواهد چون اصل اول موفقیت در این حوزه این است که خاستگاه این رکن، در ساختار درست تعریف شود.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم-|| رسانه های اجتماعی، نقش مهمی درفعالیت های عصر حاضر روابط‌عمومی دارند به طوری که چشم انداز روابط‌عمومی دستخوش تحولات نوینی شده و در این بین نهادها باید خود را با این موج همراه سازند.

متاسفانه در کاشان هنوز شاهد آن هستیم نسبت به استفاده از رسانه‎های اجتماعی در برخی مراکز دولتی به دلایلی، نگاه بازدارنده وجود دارد و همین موضوع موجب شده تا روابط عمومی‎ها نتوانند با بخش عظیمی از جامعه که مخاطب امروزی این رسانه ‎ها هستند، ارتباط برقرار کنند و با این خلاء به دیگران اجازه می‎دهند رشته افکار عمومی را با انواع موج های رسانه‎ای خود مدیریت کنند. در این شرایط طبیعی است که روابط‌عمومی ها یک فرصت بزرگ را برای دستگاه خود از دست می‎دهند.

باید پذیرفت استفاده نکردن روابط عمومی‎ها از این امکان جدید، بدان معنا نیست که فعالیت شبکه‎های اجتماعی در این حوزه متوقف خواهد شد، بلکه گذشت زمان مشخص می کند که تشکیل یک بخش تحت عنوان فضای مجازی در روابط‌عمومی ها به عنوان یک ضرورت عقلانی، اجتناب‎ناپذیر است. چه بسا که هم اکنون در بسیاری از سازمانها،نهادها وسمن ها که خود را با تحولات روز وفق داده و تحول دیجیتال را سرلوحه امور خود قرارداده اند، این امر به وقوع پیوسته است.

ذکر این نکته در این مجال بد نیست؛ تقویت جایگاه روابط‌عمومی در چارت نهادها وسازمانها با توجه بر این اصل مهم و اثرگذار موردتاکید است. چرا که روابط ایشان با عموم مردم در عصر جدید از طریق فضای مجازی صورت می گیرد پس تعریف جایگاه رسانه های نوین در روابط‌عمومی نوین دقت نظر بسیار بالایی می خواهد چون اصل اول موفقیت در این حوزه این است که خاستگاه این رکن، در ساختار درست تعریف شود.

مسلما ارتباطات موثر و روابط‌عمومی بر محور تفکر و مشارکت مداری استوار است.