به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم نادر حسینی نژاد رئیس روابط عمومی ستاد طلیعه نور و عضو شورای راهبردی اصولگرایان مستقل ضمن تشکر از آحاد مردم فهیم ایران و همسویی با ستادهای اطلاع رسانی آیت الله رئیسی گفت ستادهای موازی و مردمی حامی آیت الله رئیسی با همدلی و هم […]

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم نادر حسینی نژاد رئیس روابط عمومی ستاد طلیعه نور و عضو شورای راهبردی اصولگرایان مستقل ضمن تشکر از آحاد مردم فهیم ایران و همسویی با ستادهای اطلاع رسانی آیت الله رئیسی گفت ستادهای موازی و مردمی حامی آیت الله رئیسی با همدلی و هم فهمی و حمایت های مردمی توانستند نیروی عظیمی را در گسترش و نشر افکار و عقاید آیت الله رئیسی فراهم کنند.

حسینی نژاد گفت آیت الله رئیسی به عنوان یک فرد انقلابی و اجماع ساز توانایی برقراری ارتباط میان سه قوه و سایر نهادهای دولتی و حکومتی را دارد و می تواند با هماهنگی با سایر نهادها بر مشکلات به‌زودی فائق آید در ادامه وی گفت وی با تجربه چهل ساله و احاطه کامل به مباحث اجتماعی و اقتصادی می تواند دولت را به بهترین نحو ممکن اداره نمایند.

در پایان حسینی نژاد از حمایت کامل تیم اجرایی و رسانه‌ای سردار حسین دهقان و حاج احمد جمالی در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد