اینفوگرافیک / نوآورترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://«سازمان جهانی مالکیت معنوی» گزارش مربوط به «شاخص نوآوری جهانی» خود در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش اولویت‌هایی مانند سرمایه انسانی، موسسات، فناوری، محصولات نوآورانه و وضعیت بازارها و مشاغل کشورها از لحاظ میزان نوآوری در نظر […]

اینفوگرافیک / نوآورترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://«سازمان جهانی مالکیت معنوی» گزارش مربوط به «شاخص نوآوری جهانی» خود در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش اولویت‌هایی مانند سرمایه انسانی، موسسات، فناوری، محصولات نوآورانه و وضعیت بازارها و مشاغل کشورها از لحاظ میزان نوآوری در نظر گرفته شده است. سوئیس برای یازدهمین مرتبه به عنوان نوآورترین کشور جهان شناخته شده است و ایران نیز در این رده‌بندی در رتبه ۶۰ قرار دارد.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سازمان جهانی مالکیت معنوی