اتاق بازرگانی کرمان رتبه دوم کشور را کسب کرد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به ایسنا/کرمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در طرح ترازسنجی اتاق های کشور، رتبه دوم را کسب کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان کرمان، در این ترازسنجی، اتاق […]

اتاق بازرگانی کرمان رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به ایسنا/کرمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در طرح ترازسنجی اتاق های کشور، رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان کرمان، در این ترازسنجی، اتاق تهران با ۹۱.۴۱ امتیاز رتبه اول، اتاق مشهد با ۶۵.۳۹ امتیاز رتبه سوم را به دست آوردند.

در این طرح که توسط مرکز رتبه بندی ذیل معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران اجرا شده، پنج مولفه اصلی شامل “حکمرانی، خدمات، عضویت، تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری” به عنوان معیارهای محرک عملکردی بررسی شد.

در معیار حکمرانی، استراتژی و برنامه ریزی، ساختار سازمانی و مدیریت، شفافیت، فرآیندهای مالی و منابع انسانی؛ در معیار خدمات، فرآیند ارائه خدمات و تنوع خدمات؛ در معیار عضویت، تعداد اعضا و برنامه های توسعه عضویت؛ در تاثیرگذاری بر سیاست ها، حمایتگری، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون های تخصصی و روابط عمومی و در معیار تنظیم‌گری، داوری و حل اختلاف و ساماندهی تشکل های اقتصادی مد نظر بوده است.

رییس اتاق کرمان در نشست تحلیل نتایج این ترازسنجی، این موفقیت و دستاورد مهم را تبریک گفت و بیان کرد: اتاق بازرگانی کرمان نه تنها در کشور بلکه در سطح بین المللی نیز می تواند جایگاه بالایی را کسب کند.

“سیدمهدی طبیب زاده” افق پیش روی اتاق کرمان را تبدیل شدن به اتاق نسل چهارم عنوان کرد و افزود: از این پس مسئولیت همه ما در اتاق کرمان سنگین تر خواهد شد.

گفتنی است: طرح ترازسنجی ۳۴ اتاق بازرگانی کشور براساس مدل مفهومی “اشمیتر و استریک” به اجرا درآمده‌ که این شیوه، یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی است که به خوبی ماهیت کارکردی سازمان‌های میانجی‌گر از جمله اتاق بازرگانی، را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.