تغییر یک مدیرکل و یک مشاور در استانداری کهگیلویه و بویراحمد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد استاندار کهگیلویه و بویراحمد یک مدیرکل در مجموعه استانداری را تغیبیر و حکم یک مشاور خود را لغوکند. تا قبل از این سید محمد تقوی در این مسئولیت خدمت می‌کرد.

تغییر یک مدیرکل و یک مشاور در استانداری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد استاندار کهگیلویه و بویراحمد یک مدیرکل در مجموعه استانداری را تغیبیر و حکم یک مشاور خود را لغوکند.

تا قبل از این سید محمد تقوی در این مسئولیت خدمت می‌کرد.