ورزشکاران پتروشیمی زاگرس موفق شدند در مسابقات پرس سینه و نینجا توشیندو در استان بوشهر و فارس افتخار آفرینی نمایند. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، یک دوره مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه‌های استان بوشهر در روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های […]

ورزشکاران پتروشیمی زاگرس موفق شدند در مسابقات پرس سینه و نینجا توشیندو در استان بوشهر و فارس افتخار آفرینی نمایند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، یک دوره مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه‌های استان بوشهر در روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های استان بوشهر برگزار گردید که در پایان این مسابقات آقایان مفتاح رمضانی و سید مرتضی هاشمی از کارکنان پتروشیمی زاگرس موفق شدند به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان این دوره از مسابقات شوند.

بنا بر این گزارش، آقای سالم سالم زاده نیز موفق شد در سمینار نینجا توشیندو استان فارس مدرک ارتقای مربی‌گری بین المللی نینجا توشیندو خود را از دست کانشو عادل طهماسبی رئیس سبک نینجا توشیندو آسیا دریافت نماید./