محمدرضا حقیقی به عنوان عضو شورای راهبردی دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی،فراورده های دامی و کشاورزی،ماشین آلات،کالا و خدمات وابسته foodex2022 از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر […]

محمدرضا حقیقی به عنوان عضو شورای راهبردی دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی،فراورده های دامی و کشاورزی،ماشین آلات،کالا و خدمات وابسته foodex2022 از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.