سلطانی: باید نگاه به تولیدکننده اصلی صنعت ارتباطات در کشور متحول شود
سلطانی: باید نگاه به تولیدکننده اصلی صنعت ارتباطات در کشور متحول شود ۰۲ آذر ۱۴۰۱

سلطانی: باید نگاه به تولیدکننده اصلی صنعت ارتباطات در کشور متحول شود

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سلطانی: باید نگاه به تولیدکننده اصلی صنعت ارتباطات در کشور متحول شود