مبلغ تسهیلات طرح “رفاه کالا و خدمات” بانک رفاه کارگران افزایش یافت
مبلغ تسهیلات طرح “رفاه کالا و خدمات” بانک رفاه کارگران افزایش یافت ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

مبلغ تسهیلات طرح “رفاه کالا و خدمات” بانک رفاه کارگران افزایش یافت

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مبلغ تسهیلات طرح "رفاه کالا و خدمات" بانک رفاه کارگران افزایش یافت