فراخوان پذیرش مقاله در دومین  شماره فصلنامه “پژوهش های نوین در علوم ارتباطات” 06 نوامبر 2021

فراخوان پذیرش مقاله در دومین  شماره فصلنامه “پژوهش های نوین در علوم ارتباطات”

فراخوان پذیرش مقاله در دومین  شماره فصلنامه “پژوهش های نوین در علوم ارتباطات“      شناسه خبر : ۸۲۸۲ | تاریخ انتشار : ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ – ۱۱:۲۳ | فراخوان ارسال مقاله در دومین  شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات فصلنامه  پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به مدیر مسولی و صاحب امتیازی […]

عكس نوشته
24 آوریل 2020

افت رتبه جهانی ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل