آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بیمارستان‌های خصوصی
آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بیمارستان‌های خصوصی ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بیمارستان‌های خصوصی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک خبر داد آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بیمارستان‌های خصوصی