احمد دباغیان
مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان استعفا کرد 25 سپتامبر 2018

مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان استعفا کرد

احمد دباغیان مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان همزمان با نشست خبری امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست استان استعفایش را اعلام کرد.