احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت
12 دسامبر 2021

احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت

احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دکتر احمد روستا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و پدر علم بازاریابی نوین در ایران پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. احمد روستا در هفدهم فروردین ماه ۱۳۲۷ در شهر یزد به دنیا آمد. […]