احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت
۲۱ آذر ۱۴۰۰

احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت

احمد روستا پدر علم بازاریابی نوین در ایران درگذشت به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دکتر احمد روستا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و پدر علم بازاریابی نوین در ایران پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. احمد روستا در هفدهم فروردین ماه ۱۳۲۷ در شهر یزد به دنیا آمد. […]