اختلال اینترنت، ارتباطی با برق شهر تهران ندارد
۰۳ مرداد ۱۴۰۱

اختلال اینترنت، ارتباطی با برق شهر تهران ندارد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// شرکت توزیع نیروی برق تهران: اختلال اینترنت، ارتباطی با برق شهر تهران ندارد