ادارات روابط عمومی شهرداری تهران
اصلاح ساختار ادارات روابط عمومی شهرداری تهران 15 مه 2019

اصلاح ساختار ادارات روابط عمومی شهرداری تهران

همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با سرپرست و کارکنان مرکز ارتباطات دیدار کردند.