ادارات روابط عمومی شهرداری تهران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

اصلاح ساختار ادارات روابط عمومی شهرداری تهران

همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با سرپرست و کارکنان مرکز ارتباطات دیدار کردند.