ادبیات بیمه‌ای
تقویت «سواد بیمه ای» با تولید ادبیات بیمه‌ای 28 نوامبر 2018
یادداشت

تقویت «سواد بیمه ای» با تولید ادبیات بیمه‌ای

جواد گودرزی - حقیقت این است که مردم (بخوانید اکثر مردم) ذهنیتی از مفهومی ذهنی به اسم «بیمه» ندارند، و این موضوع نه ارتباطی با سن دارد، نه جنس، نه تحصیلات، نه مقام، نه حتی محل زندگی و نه موارد دیگر.