ارباب رجوع
حفظ اصول روابط عمومی 22 جولای 2018
مقالات روابط عمومی

حفظ اصول روابط عمومی

یکی از اساسی ترین قواعد روابط عمومی این است که حقیقت را بگویید. همیشه شرایط خاصی وجود دارند که حقایق به نفع ارباب رجوع نیستند، در این موارد باید به جای بیان نادرست حقایق، از ابراز نظر اجتناب کرد.