ارزش و شهرت در روابط عمومی
ارزش شهرت و اعتبار در روابط عمومی 28 ژانویه 2019

ارزش شهرت و اعتبار در روابط عمومی

حقیقت این است که خوشنامی، بزرگترین سرمایه دوران حرفه ای ماست. این شهرت باعث ایجاد اعتماد و الهام بخشی می شود. همچنین در کنار آماده سازی و تلاش بسیار، شهرت می تواند سبب موفقیت ما در زندگی حرفه ای و شخصی شود.