استاد ارتباطات: «فوبیای سواد رسانه‌ای» در کشور حاکم است
31 اکتبر 2021

استاد ارتباطات: «فوبیای سواد رسانه‌ای» در کشور حاکم است

استاد ارتباطات: «فوبیای سواد رسانه‌ای» در کشور حاکم است بشیر گفت که فوبیای سواد رسانه‌ای در کشور ما حاکم است و همین مساله باعث شده تا نهادهای علمی و فرهنگی به طور دقیق به این مفهوم نپردازند. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم–|| بشیر گفت که فوبیای سواد رسانه‌ای در کشور ما حاکم است و همین مساله باعث […]