استاد بزرگ روابط عمومی کشور
پیام رئیس انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت درگذشت استاد هوشنگ عباس زاده 08 ژوئن 2019

پیام رئیس انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت درگذشت استاد هوشنگ عباس زاده

دکتر محمدرضا حقیقی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با صدور پیامی ضایعه درگذشت استاد بزرگ روابط عمومی کشور را به جامعه ارتباطات کشور تسلیت گفت.