استاد دانشگاه آلبرتا (کانادا)
الگوریتم های هوش مصنوعی قدرتمند تا ۲۰۳۰ 05 فوریه 2019
پروفسور ریچارد ساتن عنوان کرد:

الگوریتم های هوش مصنوعی قدرتمند تا ۲۰۳۰

دیدگاهم در مورد هوش مصنوعی از طریق تحصیل در رشته روانشناسی و مطالعه یادگیری انسان و حیوانات، رنگ دیگری پیدا کرد.