استانداردهای روابط عمومی و سواد رسانه ای
استانداردهای روابط عمومی و سواد رسانه ای ۲۹ آبان ۱۴۰۰

استانداردهای روابط عمومی و سواد رسانه ای

استانداردهای روابط عمومی و سواد رسانه ای حمید شکری خانقاه 🔸نویسنده کتاب روابط عمومی ایرانی با استانداردهای جهانی به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم: خلاصه گفتگو در گفتگو با رادیو گفتگو: 🔸روابط عمومی نیاز به سازماندهی مجدد، مهندسی مجدد و الگوسازی دارد. ما الگوی مشخصی نداریم و این یک آفت است لذا روابط […]