استاندار تهران تاکید کرد: معرفی نانوایی‌هایی که کم‌فروشی و گرانفروشی دارند به دستگاه‌های نظارتی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

استاندار تهران تاکید کرد: معرفی نانوایی‌هایی که کم‌فروشی و گرانفروشی دارند به دستگاه‌های نظارتی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// استاندار تهران تاکید کرد: معرفی نانوایی‌هایی که کم‌فروشی و گرانفروشی دارند به دستگاه‌های نظارتی