استاندار خراسان رضوی
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان رضوی منصوب شد 20 فوریه 2019
انتصابات

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان رضوی منصوب شد

مهدی زین الدینی طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان رضوی منصوب شد.