استان اصفهان
اولین دانش آموختگان دوره DBA روابط عمومی کشور در اصفهان فارغ التحصیل شدند ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اولین دانش آموختگان دوره DBA روابط عمومی کشور در اصفهان فارغ التحصیل شدند

اولین دوره DBA روابط عمومی کشور با تقدیر از اساتید و دست اندرکاران این حوزه در استان اصفهان، به کار خود پایان داد.