استحکام در روابط اجتماعی
۱۵ آذر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

آنچه باید بدانیم؟/ استحکام در روابط اجتماعی

روابط اجتماعی خوب باید به کاهش ترس در جامعه، ایجاد اطمینان و آرامش میان مردم و غیره همراه باشد تا مفید و سودمند واقع شود. فراموش نکنید که باید به قبول مسئولیت‌های دیگران نیز تن در دهید.