استیضاح
۱۹ مهر ۱۳۹۷
تخریب 220 واحد صنعتی در سیل اخیر مازندران

محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد

تخریب 220 واحد صنعتی در سیل اخیر مازندران، محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد.